Početna

 

11.12.2015

   

POSETA VISOKE PREDSTAVNICE AMBASADE REPUBLIKE POLJSKE U BEOGRADU NAŠOJ ZDRAVSTVENOJ USTANOVI

 

   U okviru monitoringa projekata , kroz koje su kupljeni medicinski aparati za Dom zdravlja Sokobanja, Karolina Janik, savetnica u Ambasadi Republike Poljske u Beogradu, danas je posetila  našu zdravstvenu ustanovu.

   Zdravstvene stanice u Jošanici, Mužincu i Čitluku, kao i Opštu službu i ginekologiju u samoj Sokobanji, sa gostima iz Beograda, obišli su direktor Doma zdravlja Sokobanja dr Dragoljub Petrović sa svojim saradnicima, kao i predsednica SO Sokobanja, Snežana Radovanović, pomoćnik predsednika opštine Saša Jovanović i koordinatorka projekata, predsednica NVO „Odbor za ljudska prava-Majdanpek“, Mionka Nikolić.

 monitoring

 

   To je bila prilika da lekari i sestre izraze zahvalnost, ukažu na značaj kupljene opreme, kao i da pokažu uslove u kojima rade.

   Predstavnica donatora je ukazala na dobru saradnju sa Odborom za ljudska prava-Majdanpek i izrazila zadovoljstvo zbog dobro organizovanog monitoringa.

   Tokom posete, upriličen je i susret sa rukovodstvom opštine.

 

04.12.2015

   

JOŠ JEDNA DONACIJA

AMBASADE REPUBLIKE POLJSKE

 

 donacija1

  

Prepoznavši potrebu za efikasnije pružanje zdravstvenih usluga pacijentima sokobanjskog Doma zdravlja, a zahvaljujući već uspostavljenoj dobroj saradnji sa donatorima, Odbor za ljudska prava Majdanpek kupio je četiri EKG aparata namenjena službi Opšte medicine doma zdravlja u Sokobanji, kao i zdravstvenim stanicama u Jošanici, Čitluku i Mužincu, kao i aparat za kontrolu krvnog pritiska.

Projekat pod nazivom „MEDICINSKI APARATI ZA OTKRIVANJE SRČANIH BOLESTI“ je drugi projekat Odbora za ljudska prava – Majdanpek, koji je finansiran u okviru programa poljske razvojne saradnje Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske, posredstvom Ambasade ove zemlje u Beogradu i doprineće unapređenju kvaliteta zdravlja svih stanovnika opštine Sokobanja.

Pomoć koju kroz projektne aktivnosti ova majdanpečka NVO pruža sokobanjskom zdravstvu inicirana je činjenicom da je oprema koju Dom zdravlja, kao zdravstvena ustanova primarne zaštite, koristi u svakodnevnom radu stara više decenija.

Opšta Služba Doma zdravlja u Sokobanji susreće se sa problemom nedostatka opreme, od koje su najpotrebniji EKG aparati. Zahvaljujući kupovini potrebne opreme, Dom zdravlja će efikasnije pružati usluge svojim pacijentima, koji žive u 24 sela, kao i u gradskom naselju Sokobanja.

 

20.08.2015

   

NOVI APARATI U GINEKOLOŠKOJ SLUŽBI


Tabla

    Kroz projekat NVO „Odbor za ljudska prava-Majdanpek“, pod nazivom „Medicinska oprema za Dom zdravlja u Sokobanji“, kupljena je medicinska oprema za ginekologiju: ginekološka stolica i karditokograf (CTG aparat).

    Projekat je finansiran u okviru programa poljske razvojne saradnje Ministarstva spoljnih poslova Republike Poljske, posredstvom Ambasade ove zemlje u Beogradu.

    Na projektu je radila Mionka Nikolić, predsednica Odbora za ljudska prava-Majdanpek, uz stručnu podrsku doktorke Merime Atanasković, ginekologa Doma zdravlja.

CTG   

Inače, usluge Dispanzera za žene Doma zdravlja u Sokobanji koristi oko  4000 zena (broj zdravstvenih kartona), koje dolaze u Dispanzer radi pregleda, sistematskih pregleda i terapijske procedure. 

    Medicinska oprema je bila stara i po nekoliko desetina godina, još iz vremena postojanja porodilišta, tako da će ova donacija doprineti boljem kvalitetu pružanja zdravstvenih usluga.

    Za trudnice,  koje su, radi obavljanja CTG pregleda,  upucivane u Aleksinac ili Niš, projekat ima poseban značaj, iz razloga što doprinosi smanjenju broja mrtvorodjenih beba, kao i drugih neželjenih ishoda trudnoće, i smrtnosti samih majki.

 Sto

Realizacija projekta je u vremenskom okviru, koji je ciljni datum za postizanje Milenijumskih Razvojnih Ciljeva UN (smanjenje siromaštva, unapredjenje rodne jednakosti i zdravstvene pravičnosti, smanjenje smrtnosti dece, poboljšanje zdravlja majki, borba protiv različitih bolesti)

    Ovo je drugi projekat nevladine organizacije „Odbor za ljudska prava-Majdanpek“, kroz koji je kupljena oprema za Dom zdravlja u Sokobanji.

   Prošle godine,  kupljena je oprema za rano otkrivanje raka grlica materice -kolposkop, mikroskop za potrebe ginekološke citologije, kao i neophodni medicinski instrumenti. Donator je bila Ambasada Republike Česke u Beogradu.

 

01.08.2015

Internistička služba radi svakodnevno

 

    Dr Dejan Ristić - internista je uspešno završio specijalizaciju iz interne medicine položivši specijalistiki ispit. Njegovim povratkom u Dom zdravlja Sokobanja Internistička služba počela je sa svakodnevnim radom.

     Radno vreme službe je od 07,00 do 14,00 časova svakog radnog dana.

     Kontakt telefon : 018/830-430

 

21.04.2015

   

Dom zdravlja Sokobanja dobio sertifikat o akreditaciji

 

   Ministarstvo zdravlja u saradnji sa Agencijom za akreditaciju zdravstvenih ustanova Srbije je na svečanosti u Klubu narodnih poslanika dodelilo sertifikate o akrditaciji za 31 zdravstvenu ustanovu. Među ovim ustanovama našao se i Dom zdravlja Sokobanja. Našoj ustanovi dodeljena je akreditacija na 3 godine.

   Sertifikat o akreditaciji dokaz je da je u Domu zdravlja Sokobanja poboljšan kvalitet zdravstvene zaštite i da su uvedene procedure na osnovu kojih se radi sa pacijentima, a sve u cilju kvalitetnijeg lečenja pacijenata.

   Na svečanosti uručenja sertifikata ispred Doma zdravlja Sokobanja su prisustvovali direktor Dr Dragoljub Petrović i pomoćnica direktora Dr Merima Atanasković, a ispred lokalne samouprave Snežana Radovanović predsednica Skupštine opštine Sokobanja.

Sertifikat

 

25.03.2015

 

 Dani akreditacije u Domu zdravlja

   U periodu od 22.03.2015. godine do 24.03.2015. godine u Domu zdravlja izvršeno je spoljašnje ocenjivanje kvaliteta rada i pružanja zdravstvenih usluga u zdravstvenoj ustanovi u odnosu na utvrđene standarde za određenu oblast zdravstvene zaštite, odnosno granu medicine. Ocenjivači određebi od Agencije za akreditaciju zdravstvenih ustanova proveli su u našem Domu zdravlja tri dana i izvrili detaljnu kontrolu rada. Na kraju je održan sastanak na kome su ocenjivači imali samo reči hvale za kvalitet rada u Domu zdravlja Sokobanja. Konačna ocena, koju daje Agencija, očekuje se sredinom aprila.

 Sastanak3

 S-2

 S-1

 

03.03.2015

  

 Mart - mesec borbe protiv raka

Mаligni tumori kod nаs, kаo i u većini zemаljа svetа, predstаvljаju znаčаjаn zdrаvstveni  problem. Nа to ukаzuju podаci o stаlnom porаstu brojа obolelih i umrlih od ovih bolesti, i podаci o njihovom visokom učešću među uzrocimа umirаnjа. U grupi vodećih uzrokа umirаnjа nаlаze se nа drugom mestu, odmаh posle bolesti srcа i krvnih sudovа.

   U nаšoj zemlji godišnje se u proseku dijаgnostikuje preko 33.000 novih slučаjevа oboljevаnjа i oko 21.000 ljudi umre od nekog mаlignog tumorа. Premа podаcimа zа Beogrаd godišnje se otkrije oko 8.000 novoobolelih, а od rаkа umre više od 4.600 muškаrаcа i ženа. U toku poslednjih deset godinа broj obolelih od mаlignih tumorа u Beogrаdu je porаstаo zа 16%. Prosečnа stаrost obolelih ženа je oko 60, а muškаrаcа nešto više od 63 godine. Polovinа svih obolelih u Beogrаdu je stаrosti 20-64 godine, а više od 80% su stаriji od 50 godinа. Kod ženа se nаjčešće dijаgnostikuju mаligni tumori dojke, zаtim, debelog crevа, grlićа mаterice i plućа. Muškаrci nаjčešće boluju od mаlignih tumorа plućа, debelog crevа, prostаte, mokrаćne bešike i želucа. Ovo su istovremeno vodeće lokаlizаcije i kod umrlih od mаlignih tumorа u Beogrаdu. Podаci o nаjčešćim lokаlizаcijаmа u obolelih i umrlih od rаkа kod obа polа u Beogrаdu i Srbiji se ne rаzlikuju.

   Iаko se nаšа zemljа po učestаlosti oboljevаnjа od svih lokаlizаcijа mаlignih tumorа nаlаzi u procenjenom srednjem rаngu vrednosti zа zemlje Evrope, kаdа je u pitаnju rаk grlićа mаterice, nа žаlost smo nа vodećem mestu u Evropi. I premа vrednostimа stopа smrtnosti, nаlаzimo se u nezаvidnom položаju, tаkođe u grupi zemаljа Evrope sа visokim stopаmа smrtnosti od svih lokаlizаcijа mаlignih tumorа, kаo i rаkа debelog crevа, dojke i grlićа mаterice.  

   Stručnjаci smаtrаju dа oko dve trećine svih mаlignih tumorа nаstаje pod uticаjem fаktorа rizikа nа koje se može delovаti, što pružа dovoljno prostorа i mogućnosti zа prevenciju - borbu protiv ovih bolesti. Nаjbolji nаčin borbe je sprečаvаnje nаstаnkа bolesti izbegаvаnjem uticаjа poznаtih fаktorа rizikа koji su zаprаvo rezultаt sаvremenog nаčinа životа. Nаjpoznаtiji među njimа su pušenje duvаnа, neprаvilnа ishrаnа, gojаznost, fizičkа neаktivnost i konzumirаnje аlkoholа. Suštinа primene ovih merа prevencije je smаnjenje rizikа od obolevаnjа.

   Obzirom dа sprečаvаnje nаstаnkа bolesti nije uvek moguće, veliki znаčаj imаju mere rаnog otkrivаnjа bolesti. Ovo se obezbeđuje redovnim odlаscimа nа tаkozvаne preventivne preglede. Među njimа su test nа skriveno krvаrenje u stolici (zа muškаrce i žene stаrije od 50 godinа), redovni ginekološki pregledi nаjmаnje jednom godišnje, klinički pregled dojki (zа žene stаrije od 30 godinа), mаmogrаfski pregled (zа žene stаrije od 45 godinа) i sistemаtski pregledi kod izаbrаnog lekаrа. U rаnom otkrivаnju mаlignih bolesti koristi se metodа skriningа kojа omogućаvа  dа se u toku redovnih preventivnih pregledа otkrije bolest kod osobа kod kojih još nije došlo do rаzvojа simptomа i znаkovа bolesti. Tri nаjbolje prihvаćenа i preporučenа skriningа su skrining zа rаk dojke, grlićа mаterice i debelog crevа, lokаlizаcije koje su među nаjčešćim u obolelih nа nаšim prostorimа. Rаno otkrivаnje bolesti i zаpočinjаnje lečenjа omogućаvа uspešnost lečenjа mаlignih tumorа, povećаnje kvаlitetа životа i produženje životа obolele osobe.

   U Kаlendаru jаvnog zdrаvljа mesec mаrt se obeležаvа kаo «Mesec borbe protiv rаkа», sа ciljem unаpređenjа svesti jаvnosti o veličini ovog problemа i mogućnostimа prevencije i kontrole bolesti.

____________________________________________________________________

 

Skrining raka debelog creva

 

03.02.2015

 

 

Rak debelog crevaZa više o prevenciji raka debelog creva - klikni na sliku

 

____________________________________________________________________

 

Evropska nedelja

prevencije raka grlića materice

21. - 28. 01.2015

 26.12.2014

 

   U okviru Nedelje prevencije raka grlića materice, koja se obeležava od 21. do 28. januara, Instituti za javno zdravlje u saradnji sa domovima zdravlja organizuje predavanja i promotivne aktivnosti u lokalnoj zajednici. U domovima zdravlja, bolnicama i zavodima za javno zdravlje ginekolozi, patolozi, epidemiolozi i stručnjaci drugih profila tokom ove nedelje organizuju predavanja i razgovore u kojima ženama objašnjavaju značaj redovnog odlaska na ginekološki pregled.

   Ove aktivnosti predstavljaju značajan doprinos nacionalnoj kampanji socijalne mobilizacije, koja je sastavni deo programa skrininga za rak grlića materice.

 

Rak grlica matericeZa više o prevenciji raka grlića materice - klikni na sliku

 

  ____________________________________________________________________

 

U Domu zdravlja Sokobanja vrše se poslednje pripreme za akreditaciju

18.12.2014
 
 
Joca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pripreme za akreditaciju Doma zdravlja

 

  
____________________________________________________________________

 

Akreditacija

Dom zdravlja Sokobanja ušao u proces akreditacije

Obuka

Deo radnika Doma zdravlja prisustvovao obuci za akreditaciju

____________________________________________________________________
 
 
 
 
 
The Best betting exchange http://f.artbetting.netby ArtBetting.Net
How to get Bookmakers Bonus - articles.
BIGTheme.net - Theme Catalog