JAVNA NABAVKA - jun 2014

Objavljeni rezultati Javne nabavke lekova sa liste A i A1 i medicinskih pomagala - POGLEDAJ


Dom zdravlja Sokobanja pokrenuo je otvoreni postupak javne nabavke lekova sa liste A i A1 i medicinskih pomagala za potrebe Apoteke Doma zdravlja Sokobanja

Dokumantaciju potrebnu za javnu nabavku možete preuzeti iz odeljka AKTUELO.

Pogledaj


---------------------------------


U periodu
04.10.2013 - 30.11.2013
Ministarstvo zdravlja sprovodi istraživanje zdravlja stanovništva na teritoriji Srbije u saradnji sa Institutom za javno zdravlje Srbije
"Dr Milan Jovanović - Batut"


Kampanja nosi slogan

"Zdravo, kako ste?"Radno vreme:


  • Hitna pomoć:
    00-24


  • Ostale službe:

Detaljno radno vreme možete pogledati za svaku službu pojedinačno.


Mitropolita Mihaila 23

Sokobanja 18230

Tel: +381 18 830 177

Fax:+381 18 830 118